Bilgilendirme

Seçmiş olduğunuz FELSEFE LİSANS programına ait dersler aşağıda listelenmiştir. PDF kitabına ulaşmak istediğiniz dersin yanında bulunan simgesine tıklayın. Kısaltmalar:

AS: Ara sınav üniteleri
DS: Dönem sonu üniteleri
T: Teorik kredi
U: Uygulama kredisi
K: Kredi

FELSEFE LİSANS PROGRAMINA AİT DERSLER ve KİTAPÇIKLAR

Yarıyıl Kitap Ders Adı AS DS T U K
1 İLKÇAĞ FELSEFESİ 1‐4 1‐8 3 0 5
1 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1‐4 1‐8 3 0 4
1 SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR 1‐4 1‐8 3 0 5
1 SOSYAL POLİTİKA 1‐4 1‐8 3 0 5
1 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1‐4 1‐8 3 0 4
1 UYGARLIK TARİHİ I 1‐3 1‐7 3 0 4
1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
2 BİREY VE DAVRANIŞ 1‐4 1‐8 3 0 4
2 GENEL MATEMATİK 1‐4 1‐8 3 0 4
2 İNSAN VE TOPLUM 1‐4 1‐8 3 0 5
2 KÜLTÜR TARİHİ 1‐5 1‐10 3 0 4
2 SEMBOLİK MANTIK 1‐4 1‐8 3 0 6
2 UYGARLIK TARİHİ II 8‐10 8‐14 3 0 4
2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
3 ANTROPOLOJİ 1‐5 1‐10 3 0 4
3 EPİSTEMOLOJİ 1‐6 1‐12 4 0 6
3 FELSEFE 1‐4 1‐8 3 0 4
3 KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 ORTAÇAĞ FELSEFESİ I 1‐4 1‐8 3 0 5
3 YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
4 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
4 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 1‐6 1‐11 3 0 4
4 GÜZEL SANATLAR 1‐5 1‐10 3 0 4
4 METAFİZİK 1‐4 1‐8 4 0 6
4 MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
4 ORTAÇAĞ FELSEFESİ II 1‐4 1‐8 3 0 5
4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
5 BİLİM FELSEFESİ 1‐3 1‐6 3 0 4
5 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI 1‐4 1‐8 3 0 4
5 ETİK 1‐3 1‐6 3 0 4
5 MODERN FELSEFE I 1‐3 1‐6 3 0 6
5 SİYASET FELSEFESİ I 1‐3 1‐6 3 0 5
5 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 1‐3 1‐6 3 0 4
5 ALMANCA I 1‐5 1‐10 3 0 3
5 FRANSIZCA I 1‐4 1‐9 3 0 3
5 İNGİLİZCE I 1‐6 1‐12 3 0 3
6 İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 1‐4 1‐8 3 0 4
6 MANTIĞIN GELİŞİMİ 1‐3 1‐6 3 0 5
6 MODERN FELSEFE II 1‐3 1‐6 3 0 5
6 SİYASET FELSEFESİ II 1‐3 1‐6 3 0 5
6 SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER 1‐4 1‐8 3 0 4
6 TÜRK SİYASAL HAYATI 1‐4 1‐8 3 0 4
6 ALMANCA II 11‐15 11‐20 3 0 3
6 FRANSIZCA II 1‐4 1‐9 3 0 3
6 İNGİLİZCE II 1‐6 1‐12 3 0 3
7 ÇAĞDAŞ FELSEFE I 1‐4 1‐8 3 0 4
7 DİL FELSEFESİ 1‐3 1‐6 3 0 4
7 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1‐3 1‐6 3 0 4
7 SOSYAL PSİKOLOJİ I 1‐4 1‐8 3 0 4
7 TARİH FELSEFESİ I 1‐3 1‐6 3 0 4
7 TÜRKİYE'DE FELSEFENİN GELİŞİMİ I 1‐3 1‐6 3 0 4
7 ALMANCA III 21‐22 21‐25 3 0 3
7 FRANSIZCA III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 İNGİLİZCE III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 TÜRK DİLİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
8 ÇAĞDAŞ FELSEFE II 1‐3 1‐6 3 0 4
8 KLASİK MANTIK 1‐3 1‐6 3 0 4
8 SOSYAL PSİKOLOJİ II 1‐4 1‐8 3 0 4
8 TARİH FELSEFESİ II 1‐4 1‐8 3 0 4
8 TÜRKİYE'DE FELSEFENİN GELİŞİMİ II 1‐3 1‐6 3 0 4
8 ZİHİN FELSEFESİ 1‐5 1‐10 3 0 4
8 ALMANCA IV 26‐27 26‐30 3 0 3
8 FRANSIZCA IV 1‐3 1‐6 3 0 3
8 İNGİLİZCE IV 7‐9 7‐12 3 0 3
8 TÜRK DİLİ II 1‐4 1‐8 3 0 3