Bilgilendirme

Seçmiş olduğunuz İKTİSAT LİSANS programına ait dersler aşağıda listelenmiştir. PDF kitabına ulaşmak istediğiniz dersin yanında bulunan simgesine tıklayın. Kısaltmalar:

AS: Ara sınav üniteleri
DS: Dönem sonu üniteleri
T: Teorik kredi
U: Uygulama kredisi
K: Kredi

İKTİSAT LİSANS PROGRAMINA AİT DERSLER ve KİTAPÇIKLAR

Yarıyıl Kitap Ders Adı AS DS T U K
1 GENEL İŞLETME 1‐4 1‐8 3 0 5
1 GENEL MUHASEBE I 1‐4 1‐8 3 0 5
1 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1‐4 1‐8 3 0 4
1 İKTİSADA GİRİŞ I 1‐4 1‐8 3 0 5
1 MATEMATİK I 1‐4 1‐8 3 0 4
1 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1‐4 1‐8 3 0 4
1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
2 BORÇLAR HUKUKU 1‐4 1‐8 3 0 4
2 GENEL MUHASEBE II 1‐4 1‐7 3 0 5
2 İKTİSADA GİRİŞ II 1‐4 1‐8 3 0 5
2 MATEMATİK II 1‐4 1‐8 3 0 4
2 PROJE YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
2 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1‐4 1‐8 3 0 4
2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
3 ANAYASA HUKUKU 1‐4 1‐8 3 0 5
3 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 İSTATİSTİK I 1‐3 1‐6 3 0 4
3 KAMU MALİYESİ 1‐4 1‐8 3 0 5
3 MİKRO İKTİSAT 1‐4 1‐8 3 0 5
3 MUHASEBE UYGULAMALARI 1‐4 1‐8 3 0 4
3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
4 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
4 İDARE HUKUKU 1‐4 1‐7 3 0 5
4 İSTATİSTİK II 1‐4 1‐8 3 0 4
4 MAKRO İKTİSAT 1‐4 1‐8 3 0 5
4 TİCARET HUKUKU 1‐4 1‐8 3 0 4
4 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR 1‐4 1‐8 3 0 4
4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
5 DEVLET BÜTÇESİ 1‐4 1‐8 3 0 5
5 MATEMATİKSEL İKTİSAT 1‐4 1‐8 3 0 5
5 PARA TEORİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
5 SANAYİ EKONOMİSİ 1‐4 1‐8 3 0 4
5 TARIM EKONOMİSİ VE TARIMSAL POLİTİKALAR 1‐4 1‐8 3 0 4
5 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 1‐4 1‐8 3 0 4
5 ALMANCA I 1‐5 1‐10 3 0 3
5 FRANSIZCA I 1‐4 1‐9 3 0 3
5 İNGİLİZCE I 1‐6 1‐12 3 0 3
6 BİLGİ EKONOMİSİ 1‐4 1‐8 3 0 4
6 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
6 HİZMETLER EKONOMİSİ 1‐4 1‐8 3 0 4
6 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1‐4 1‐8 3 0 5
6 PARA POLİTİKASI 1‐4 1‐8 3 0 5
6 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI 1‐4 1‐8 3 0 4
6 ALMANCA II 11‐15 11‐20 3 0 3
6 FRANSIZCA II 1‐4 1‐9 3 0 3
6 İNGİLİZCE II 1‐6 1‐12 3 0 3
7 AVRUPA BİRLİĞİ 1‐4 1‐8 3 0 5
7 FİNANSAL EKONOMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
7 İKTİSADİ KALKINMA 1‐4 1‐8 3 0 5
7 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
7 VERGİ HUKUKU 1‐4 1‐8 3 0 4
7 ALMANCA III 21‐22 21‐25 3 0 3
7 FRANSIZCA III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 İNGİLİZCE III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 TÜRK DİLİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
8 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 1‐4 1‐8 3 0 4
8 EKONOMİNİN GÜNCEL SORUNLARI 1‐4 1‐8 3 0 3
8 İKTİSADİ BÜYÜME 1‐4 1‐8 3 0 5
8 İKTİSAT TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 3
8 MALİYE POLİTİKASI 1‐4 1‐8 3 0 4
8 TÜRKİYE EKONOMİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
8 ALMANCA IV 26‐27 26‐30 3 0 3
8 FRANSIZCA IV 1‐3 1‐6 3 0 3
8 İNGİLİZCE IV 7‐9 7‐12 3 0 3
8 TÜRK DİLİ II 1‐4 1‐8 3 0 3