Bilgilendirme

Seçmiş olduğunuz İŞLETME LİSANS programına ait dersler aşağıda listelenmiştir. PDF kitabına ulaşmak istediğiniz dersin yanında bulunan simgesine tıklayın. Kısaltmalar:

AS: Ara sınav üniteleri
DS: Dönem sonu üniteleri
T: Teorik kredi
U: Uygulama kredisi
K: Kredi

İŞLETME LİSANS PROGRAMINA AİT DERSLER ve KİTAPÇIKLAR

Yarıyıl Kitap Ders Adı AS DS T U K
1 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 4
1 GENEL MUHASEBE I 1‐4 1‐8 3 0 5
1 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1‐4 1‐8 3 0 4
1 İKTİSADA GİRİŞ I 1‐4 1‐8 3 0 5
1 İŞLETME İLKELERİ 1‐4 1‐8 3 0 5
1 MATEMATİK I 1‐4 1‐8 3 0 4
1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
2 BORÇLAR HUKUKU 1‐4 1‐8 3 0 4
2 DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 4
2 GENEL MUHASEBE II 1‐4 1‐7 3 0 5
2 İKTİSADA GİRİŞ II 1‐4 1‐8 3 0 5
2 İŞLETME FONKSİYONLARI 1‐4 1‐8 3 0 5
2 MATEMATİK II 1‐4 1‐8 3 0 4
2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
3 DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 İSTATİSTİK I 1‐3 1‐6 3 0 4
3 İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ 1‐4 1‐8 3 0 5
3 İŞLETME YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
3 MİKRO İKTİSAT 1‐4 1‐8 3 0 5
3 TİCARET HUKUKU I 1‐4 1‐8 3 0 4
3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
4 GÖRSEL KÜLTÜR 1‐3 1‐6 3 0 4
4 İSTATİSTİK II 1‐4 1‐8 3 0 4
4 MAKRO İKTİSAT 1‐4 1‐8 3 0 5
4 MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 6
4 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 4
4 TİCARET HUKUKU II 1‐4 1‐8 3 0 4
4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
5 FİNANSAL YÖNETİM I 1‐4 1‐8 3 0 5
5 MALİYET MUHASEBESİ 1‐4 1‐8 3 0 4
5 PAZARLAMA YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
5 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 1‐4 1‐8 3 0 4
5 ÜRETİM YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
5 YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 1‐4 1‐8 3 0 4
5 ALMANCA I 1‐5 1‐10 3 0 3
5 FRANSIZCA I 1‐4 1‐9 3 0 3
5 İNGİLİZCE I 1‐6 1‐12 3 0 3
6 FİNANSAL YÖNETİM II 1‐4 1‐8 3 0 5
6 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1‐4 1‐8 3 0 5
6 MALİYET YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 4
6 ÖRGÜT KURAMI 1‐4 1‐8 3 0 4
6 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1‐4 1‐8 3 0 5
6 PAZARLAMA İLETİŞİMİ 1‐4 1‐8 3 0 4
6 ALMANCA II 11‐15 11‐20 3 0 3
6 FRANSIZCA II 1‐4 1‐9 3 0 3
6 İNGİLİZCE II 1‐6 1‐12 3 0 3
7 DENETİM 1‐4 1‐8 3 0 5
7 İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK 1‐4 1‐8 3 0 4
7 SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR 1‐4 1‐8 3 0 5
7 STRATEJİK YÖNETİM I 1‐4 1‐8 3 0 5
7 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
7 ALMANCA III 21‐22 21‐25 3 0 3
7 FRANSIZCA III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 İNGİLİZCE III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 TÜRK DİLİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
8 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1‐4 1‐8 3 0 5
8 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
8 KÜRESEL PAZARLAMA 1‐4 1‐8 3 0 4
8 STRATEJİK YÖNETİM II 1‐4 1‐8 3 0 5
8 TÜRKİYE EKONOMİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
8 ALMANCA IV 26‐27 26‐30 3 0 3
8 FRANSIZCA IV 1‐3 1‐6 3 0 3
8 İNGİLİZCE IV 7‐9 7‐12 3 0 3
8 TÜRK DİLİ II 1‐4 1‐8 3 0 3