Bilgilendirme

Seçmiş olduğunuz KAMU YÖNETİMİ LİSANS programına ait dersler aşağıda listelenmiştir. PDF kitabına ulaşmak istediğiniz dersin yanında bulunan simgesine tıklayın. Kısaltmalar:

AS: Ara sınav üniteleri
DS: Dönem sonu üniteleri
T: Teorik kredi
U: Uygulama kredisi
K: Kredi

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMINA AİT DERSLER ve KİTAPÇIKLAR

Yarıyıl Kitap Ders Adı AS DS T U K
1 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 4
1 GENEL İŞLETME 1‐4 1‐8 3 0 5
1 GENEL MATEMATİK 1‐4 1‐8 3 0 4
1 GENEL MUHASEBE I 1‐4 1‐8 3 0 5
1 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1‐4 1‐8 3 0 4
1 İKTİSADA GİRİŞ I 1‐4 1‐8 3 0 5
1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
2 BORÇLAR HUKUKU 1‐4 1‐8 3 0 4
2 DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 4
2 GENEL MUHASEBE II 1‐4 1‐7 3 0 5
2 GENEL UYGARLIK TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
2 İKTİSADA GİRİŞ II 1‐4 1‐8 3 0 5
2 SİYASİ TARİH 1‐4 1‐8 3 0 5
2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
3 ANAYASA HUKUKU 1‐4 1‐8 3 0 5
3 İSTATİSTİK 1‐4 1‐8 3 0 4
3 KAMU MALİYESİ 1‐4 1‐8 3 0 5
3 SİYASET BİLİMİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 SİYASET SOSYOLOJİSİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 YÖNETİM BİLİMİ I 1‐4 1‐8 3 0 5
3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
4 İDARE HUKUKU 1‐4 1‐7 3 0 5
4 KAMU YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
4 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
4 TİCARET HUKUKU 1‐4 1‐8 3 0 4
4 YEREL YÖNETİMLER 1‐4 1‐8 3 0 4
4 YÖNETİM BİLİMİ II 1‐4 1‐8 3 0 5
4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
5 DEVLET BÜTÇESİ 1‐4 1‐8 3 0 5
5 HALKLA İLİŞKİLER 1‐4 1‐8 3 0 4
5 KAMU PERSONEL HUKUKU 1‐4 1‐8 3 0 5
5 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI 1‐4 1‐8 3 0 4
5 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1‐4 1‐8 3 0 4
5 SOSYAL POLİTİKA 1‐4 1‐8 3 0 5
5 ALMANCA I 1‐5 1‐10 3 0 3
5 FRANSIZCA I 1‐4 1‐9 3 0 3
5 İNGİLİZCE I 1‐6 1‐12 3 0 3
6 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
6 İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 1‐4 1‐8 3 0 4
6 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 1‐4 1‐8 3 0 5
6 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1‐4 1‐8 3 0 5
6 TÜRK SİYASAL HAYATI 1‐4 1‐8 3 0 4
6 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 1‐4 1‐8 3 0 4
6 ALMANCA II 11‐15 11‐20 3 0 3
6 FRANSIZCA II 1‐4 1‐9 3 0 3
6 İNGİLİZCE II 1‐6 1‐12 3 0 3
7 ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI 1‐4 1‐8 3 0 5
7 MALİYE POLİTİKASI I 1‐4 1‐8 3 0 5
7 TÜRK İDARE TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 5
7 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
7 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 1‐4 1‐8 3 0 4
7 ALMANCA III 21‐22 21‐25 3 0 3
7 FRANSIZCA III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 İNGİLİZCE III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 TÜRK DİLİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
8 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 1‐4 1‐8 3 0 4
8 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
8 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 1‐4 1‐8 3 0 5
8 MALİYE POLİTİKASI II 1‐4 1‐8 3 0 5
8 TÜRKİYE EKONOMİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
8 ALMANCA IV 26‐27 26‐30 3 0 3
8 FRANSIZCA IV 1‐3 1‐6 3 0 3
8 İNGİLİZCE IV 7‐9 7‐12 3 0 3
8 TÜRK DİLİ II 1‐4 1‐8 3 0 3