Bilgilendirme

Seçmiş olduğunuz MEDYAMARKA İLETİŞİMİ ÖN LİSANS programına ait dersler aşağıda listelenmiştir. PDF kitabına ulaşmak istediğiniz dersin yanında bulunan simgesine tıklayın. Kısaltmalar:

AS: Ara sınav üniteleri
DS: Dönem sonu üniteleri
T: Teorik kredi
U: Uygulama kredisi
K: Kredi

MEDYAMARKA İLETİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMINA AİT DERSLER ve KİTAPÇIKLAR

Yarıyıl Kitap Ders Adı AS DS T U K
1 GENEL İŞLETME 1‐4 1‐8 3 0 5
1 İKTİSADA GİRİŞ 1‐4 1‐8 3 0 4
1 İLETİŞİM BİLGİSİ 1‐4 1‐8 3 0 4
1 PAZARLAMA YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
1 PSİKOLOJİ 1‐4 1‐8 4 0 6
1 ALMANCA I 1‐5 1‐10 3 0 3
1 FRANSIZCA I 1‐4 1‐9 3 0 3
1 İNGİLİZCE I 1‐6 1‐12 3 0 3
1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
2 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 1‐4 1‐8 3 0 4
2 GENEL UYGARLIK TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
2 HALKLA İLİŞKİLER 1‐4 1‐8 3 0 4
2 MARKA İLETİŞİMİNDE ANALİZ VE ARAŞTIRMA I 1‐4 1‐7 3 0 4
2 MARKA VE YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 4
2 ULUSLARARASI İLETİŞİM 1‐4 1‐8 3 0 4
2 ALMANCA II 11‐15 11‐20 3 0 3
2 FRANSIZCA II 1‐4 1‐9 3 0 3
2 İNGİLİZCE II 1‐6 1‐12 3 0 3
2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
3 İKNA EDİCİ İLETİŞİM 1‐4 1‐8 3 0 4
3 MEDYA PLANLAMA 1‐4 1‐8 3 0 4
3 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 REKLAMCILIK 1‐3 1‐6 3 0 4
3 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1‐4 1‐8 3 0 4
3 YENİLİK YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
3 TÜRK DİLİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
4 DİJİTAL İLETİŞİM VE YENİ MEDYA 1‐4 1‐8 3 0 4
4 GÖRSEL KÜLTÜR 1‐3 1‐6 3 0 4
4 MARKA İLETİŞİM KAMPANYALARI 1‐4 1‐8 3 0 4
4 MARKA İLETİŞİMİ TASARIMI VE UYGULAMALARI 1‐4 1‐8 3 0 4
4 MARKA İLETİŞİMİNDE ANALİZ VE ARAŞTIRMA II 1‐4 1‐7 3 0 4
4 REKLAMDA YARATICILIK VE YAZARLIK 1‐4 1‐8 3 0 4
4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
4 TÜRK DİLİ II 1‐4 1‐8 3 0 3