Bilgilendirme

Seçmiş olduğunuz SOSYOLOJİ LİSANS programına ait dersler aşağıda listelenmiştir. PDF kitabına ulaşmak istediğiniz dersin yanında bulunan simgesine tıklayın. Kısaltmalar:

AS: Ara sınav üniteleri
DS: Dönem sonu üniteleri
T: Teorik kredi
U: Uygulama kredisi
K: Kredi

SOSYOLOJİ LİSANS PROGRAMINA AİT DERSLER ve KİTAPÇIKLAR

Yarıyıl Kitap Ders Adı AS DS T U K
1 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER 1‐4 1‐8 3 0 5
1 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1‐4 1‐8 3 0 4
1 SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR 1‐4 1‐8 3 0 5
1 SOSYAL POLİTİKA 1‐4 1‐8 3 0 5
1 SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1‐3 1‐6 3 0 4
1 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1‐4 1‐8 3 0 4
1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
2 BİREY VE DAVRANIŞ 1‐4 1‐8 3 0 4
2 ETİK 1‐3 1‐6 3 0 4
2 İNSAN VE TOPLUM 1‐4 1‐8 3 0 5
2 KÜLTÜR TARİHİ 1‐5 1‐10 3 0 4
2 SEMBOLİK MANTIK 1‐4 1‐8 3 0 6
2 TÜRK SİYASAL HAYATI 1‐4 1‐8 3 0 4
2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
3 ANTROPOLOJİ 1‐5 1‐10 3 0 4
3 FELSEFE 1‐4 1‐8 3 0 4
3 İSTATİSTİK 1‐4 1‐8 3 0 4
3 KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 SİYASET BİLİMİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 SOSYAL PSİKOLOJİ I 1‐4 1‐8 3 0 4
3 TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI 1‐4 1‐8 3 0 3
3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
4 BİLİM FELSEFESİ 1‐3 1‐6 3 0 4
4 EĞİTİM FELSEFESİ 1‐3 1‐5 4 0 6
4 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 1‐6 1‐11 3 0 4
4 KAMU YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
4 MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
4 SOSYAL PSİKOLOJİ II 1‐4 1‐8 3 0 4
4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
5 AİLE SOSYOLOJİSİ 1‐5 1‐10 3 0 4
5 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI 1‐4 1‐8 3 0 4
5 EKONOMİ SOSYOLOJİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
5 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ 1‐6 1‐12 3 0 5
5 TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ 1‐4 1‐8 3 0 4
5 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER 1‐5 1‐10 3 0 5
5 ALMANCA I 1‐5 1‐10 3 0 3
5 FRANSIZCA I 1‐4 1‐9 3 0 3
5 İNGİLİZCE I 1‐6 1‐12 3 0 3
6 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
6 KENT SOSYOLOJİSİ 1‐6 1‐12 3 0 5
6 MANTIĞIN GELİŞİMİ 1‐3 1‐6 3 0 5
6 SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER 1‐4 1‐8 3 0 4
6 TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI 1‐4 1‐8 3 0 4
6 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK 1‐5 1‐10 3 0 4
6 ALMANCA II 11‐15 11‐20 3 0 3
6 FRANSIZCA II 1‐4 1‐9 3 0 3
6 İNGİLİZCE II 1‐6 1‐12 3 0 3
7 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
7 HUKUK SOSYOLOJİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
7 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
7 TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ 1‐4 1‐8 3 0 5
7 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 1‐4 1‐8 3 0 4
7 ALMANCA III 21‐22 21‐25 3 0 3
7 FRANSIZCA III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 İNGİLİZCE III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 TÜRK DİLİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
8 DİN VE TOPLUM 1‐4 1‐8 3 0 5
8 KLASİK MANTIK 1‐3 1‐6 3 0 4
8 MEDYA SOSYOLOJİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
8 SUÇ SOSYOLOJİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
8 TÜRK SOSYOLOGLARI 1‐4 1‐8 3 0 5
8 ALMANCA IV 26‐27 26‐30 3 0 3
8 FRANSIZCA IV 1‐3 1‐6 3 0 3
8 İNGİLİZCE IV 7‐9 7‐12 3 0 3
8 TÜRK DİLİ II 1‐4 1‐8 3 0 3