Bilgilendirme

Seçmiş olduğunuz TARIM ÖNLİSANS programına ait dersler aşağıda listelenmiştir. PDF kitabına ulaşmak istediğiniz dersin yanında bulunan simgesine tıklayın. Kısaltmalar:

AS: Ara sınav üniteleri
DS: Dönem sonu üniteleri
T: Teorik kredi
U: Uygulama kredisi
K: Kredi

TARIM ÖNLİSANS PROGRAMINA AİT DERSLER ve KİTAPÇIKLAR

Yarıyıl Kitap Ders Adı AS DS T U K
1 ESKİ ANADOLU TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
1 HELLEN VE ROMA TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 5
1 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ I 1‐5 1‐10 3 0 4
1 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1‐5 1‐10 3 0 5
1 OSMANLI TÜRKÇESİ I 1‐4 1‐8 3 0 5
1 TARİH METODU 1‐5 1‐10 3 0 4
1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
2 BİZANS TARİHİ 1‐5 1‐10 3 0 5
2 BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ 1‐5 1‐10 3 0 4
2 ESKİ MEZOPOTAMYA VE MISIR TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
2 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ 1‐4 1‐8 3 0 5
2 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II 1‐5 1‐10 3 0 4
2 OSMANLI TÜRKÇESİ II 1‐4 1‐8 3 0 5
2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
3 ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 ORTAÇAĞ‐YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 OSMANLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTI 1‐4 1‐8 3 0 5
3 OSMANLI TARİHİ (1300‐1566) 1‐4 1‐8 3 0 5
3 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 5
3 TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
4 OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1703‐1876) 1‐4 1‐8 3 0 5
4 OSMANLI TARİHİ (1566–1789) 1‐4 1‐8 3 0 4
4 OSMANLI TARİHİ (1789–1876) 1‐4 1‐8 3 0 5
4 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 5
4 OSMANLIDA İSKAN VE GÖÇ 1‐4 1‐8 3 0 4
4 RUSYA TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
5 OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1876‐1918) 1‐4 1‐8 3 0 5
5 OSMANLI DİPLOMASİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
5 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 5
5 OSMANLI TARİHİ (1876–1918) 1‐4 1‐8 3 0 4
5 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1‐4 1‐8 3 0 4
5 TARİHİ COĞRAFYA 1‐4 1‐8 3 0 4
5 ALMANCA I 1‐5 1‐10 3 0 3
5 FRANSIZCA I 1‐4 1‐9 3 0 3
5 İNGİLİZCE I 1‐6 1‐12 3 0 3
6 EĞİTİM TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 3
6 MODERN ORTADOĞU TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 5
6 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 5
6 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASÎ TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
6 TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ VE PARLEMENTO TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 5
6 XIX. YÜZYIL TÜRK DÜNYASI 1‐4 1‐8 3 0 5
6 ALMANCA II 11‐15 11‐20 3 0 3
6 FRANSIZCA II 1‐4 1‐9 3 0 3
6 İNGİLİZCE II 1‐6 1‐12 3 0 3
7 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI Belirlenecek Belirlenecek 3 0 4
7 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA‐ASYA) Belirlenecek Belirlenecek 3 0 4
7 TARİH FELSEFESİ I 1‐3 1‐6 3 0 4
7 TÜRK BASIN TARİHİ Belirlenecek Belirlenecek 3 0 4
7 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ Belirlenecek Belirlenecek 3 0 4
7 YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ Belirlenecek Belirlenecek 3 0 4
7 ALMANCA III 21‐22 21‐25 3 0 3
7 FRANSIZCA III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 İNGİLİZCE III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 TÜRK DİLİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
8 BİLİM TARİHİ Belirlenecek Belirlenecek 3 0 5
8 HUKUK TARİHİ Belirlenecek Belirlenecek 3 0 3
8 SANAT TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
8 TARİH FELSEFESİ II 1‐4 1‐8 3 0 4
8 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Belirlenecek Belirlenecek 3 0 4
8 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Belirlenecek Belirlenecek 3 0 4
8 ALMANCA IV 26‐27 26‐30 3 0 3
8 FRANSIZCA IV 1‐3 1‐6 3 0 3
8 İNGİLİZCE IV 7‐9 7‐12 3 0 3
8 TÜRK DİLİ II 1‐4 1‐8 3 0 3