Bilgilendirme

Seçmiş olduğunuz TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS programına ait dersler aşağıda listelenmiştir. PDF kitabına ulaşmak istediğiniz dersin yanında bulunan simgesine tıklayın. Kısaltmalar:

AS: Ara sınav üniteleri
DS: Dönem sonu üniteleri
T: Teorik kredi
U: Uygulama kredisi
K: Kredi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMINA AİT DERSLER ve KİTAPÇIKLAR

Yarıyıl Kitap Ders Adı AS DS T U K
1 BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR I 1‐3 1‐6 3 0 4
1 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: BİÇİM VE ÖLÇÜ 1‐3 1‐5 3 0 5
1 HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I 1‐3 1‐6 3 0 4
1 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ I 1‐3 1‐5 3 0 5
1 TÜRKÇE SES BİLGİSİ 1‐4 1‐8 3 0 4
1 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I 1‐3 1‐5 3 0 5
1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
2 BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR II 1‐3 1‐6 3 0 4
2 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: SÖZ SANATLARI 1‐3 1‐4 3 0 5
2 HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II 1‐3 1‐6 3 0 4
2 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ II 6‐8 6‐11 3 0 5
2 TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ 1‐5 1‐9 3 0 4
2 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II 6‐8 6‐11 3 0 5
2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
3 HALK HİKÂYELERİ 1‐3 1‐6 3 0 4
3 ORHUN TÜRKÇESİ 1‐5 1‐10 3 0 5
3 OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ I 1‐2 1‐5 3 0 5
3 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I 1‐3 1‐5 3 0 5
3 TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ I 1‐3 1‐7 3 0 4
3 VIII‐XIII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI 1‐3 1‐7 3 0 4
3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
4 HALK MASALLARI 1‐3 1‐5 3 0 4
4 OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ II 1‐3 1‐5 3 0 5
4 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II 1‐3 1‐5 3 0 5
4 TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ II 1‐4 1‐7 3 0 4
4 UYGUR TÜRKÇESİ 1‐3 1‐6 3 0 5
4 XIV‐XV. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI 1‐4 1‐8 3 0 4
4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
5 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 5
5 GENEL DİLBİLİM I 1‐4 1‐8 3 0 4
5 II. ABDULHAMİT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1‐4 1‐8 3 0 4
5 TÜRK HALK ŞİİRİ 1‐5 1‐10 3 0 5
5 XI‐XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ 1‐5 1‐10 3 0 5
5 XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI 1‐4 1‐8 3 0 4
5 ALMANCA I 1‐5 1‐10 3 0 3
5 FRANSIZCA I 1‐4 1‐9 3 0 3
5 İNGİLİZCE I 1‐6 1‐12 3 0 3
6 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 5
6 GENEL DİLBİLİM II 1‐4 1‐8 3 0 5
6 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1‐4 1‐8 3 0 4
6 TÜRK EDEBİYATININ MİTOLOJİK KAYNAKLARI 1‐5 1‐10 3 0 4
6 XIV‐XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ 1‐5 1‐10 3 0 5
6 XVII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI 1‐4 1‐7 3 0 4
6 ALMANCA II 11‐15 11‐20 3 0 3
6 FRANSIZCA II 1‐4 1‐9 3 0 3
6 İNGİLİZCE II 1‐6 1‐12 3 0 3
7 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK NESRİ 1‐5 1‐10 3 0 4
7 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ 1‐5 1‐10 3 0 4
7 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI I 1‐4 1‐8 3 0 4
7 ELEŞTİRİ TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 5
7 XVIII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI 1‐3 1‐7 3 0 5
7 XVI‐XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ 1‐3 1‐7 3 0 5
7 ALMANCA III 21‐22 21‐25 3 0 3
7 FRANSIZCA III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 İNGİLİZCE III 1‐3 1‐6 3 0 3
8 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI II 1‐4 1‐8 3 0 4
8 ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI 1‐4 1‐9 3 0 4
8 ELEŞTİRİ KURAMLARI 1‐4 1‐8 3 0 5
8 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARINDAN ŞAİR TEZKİRELERİ 1‐3 1‐7 3 0 5
8 TÜRK TİYATROSU 1‐5 1‐10 3 0 4
8 XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI 1‐3 1‐6 3 0 5
8 ALMANCA IV 26‐27 26‐30 3 0 3
8 FRANSIZCA IV 1‐3 1‐6 3 0 3
8 İNGİLİZCE IV 7‐9 7‐12 3 0 3