Bilgilendirme

Seçmiş olduğunuz ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS programına ait dersler aşağıda listelenmiştir. PDF kitabına ulaşmak istediğiniz dersin yanında bulunan simgesine tıklayın. Kısaltmalar:

AS: Ara sınav üniteleri
DS: Dönem sonu üniteleri
T: Teorik kredi
U: Uygulama kredisi
K: Kredi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMINA AİT DERSLER ve KİTAPÇIKLAR

Yarıyıl Kitap Ders Adı AS DS T U K
1 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 4
1 GENEL MATEMATİK 1‐4 1‐8 3 0 4
1 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1‐4 1‐8 3 0 4
1 İKTİSADA GİRİŞ I 1‐4 1‐8 3 0 5
1 SİYASİ TARİH I 1‐4 1‐8 3 0 6
1 UYGARLIK TARİHİ I 1‐3 1‐7 3 0 4
1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
2 DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 4
2 İKTİSADA GİRİŞ II 1‐4 1‐8 3 0 5
2 SİYASİ TARİH II 1‐4 1‐8 3 0 6
2 TÜRK SİYASAL HAYATI 1‐4 1‐8 3 0 4
2 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ 1‐4 1‐8 3 0 4
2 UYGARLIK TARİHİ II 8‐10 8‐14 3 0 4
2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
3 ANAYASA HUKUKU 1‐4 1‐8 3 0 5
3 KAMU MALİYESİ 1‐4 1‐8 3 0 5
3 SİYASET BİLİMİ 1‐4 1‐8 3 0 4
3 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 1‐4 1‐8 3 0 4
3 ULUSLARARASI HUKUK I 1‐4 1‐8 3 0 5
3 ULUSLARARASI POLİTİKA I 1‐4 1‐8 3 0 4
3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
4 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SİYASET 1‐4 1‐8 3 0 4
4 KAMU YÖNETİMİ 1‐4 1‐8 3 0 5
4 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
4 TÜRKİYE EKONOMİSİ 1‐4 1‐8 3 0 5
4 ULUSLARARASI HUKUK II 1‐4 1‐8 3 0 5
4 ULUSLARARASI POLİTİKA II 1‐4 1‐8 3 0 4
4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1‐4 1‐8 3 0 3
5 BALKANLAR'DA SİYASET 1‐4 1‐8 3 0 5
5 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ 1‐4 1‐8 3 0 4
5 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER 1‐4 1‐8 3 0 5
5 ORTA ASYA VE KAFKASLARDA SİYASET 1‐4 1‐8 3 0 5
5 STRATEJİ VE GÜVENLİK 1‐4 1‐8 3 0 4
5 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 1‐4 1‐8 3 0 4
5 ALMANCA I 1‐5 1‐10 3 0 3
5 FRANSIZCA I 1‐4 1‐9 3 0 3
5 İNGİLİZCE I 1‐6 1‐12 3 0 3
6 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ 1‐4 1‐8 3 0 5
6 KÜLTÜR TARİHİ 1‐5 1‐10 3 0 4
6 ORTA DOĞUDA SİYASET 1‐4 1‐8 3 0 5
6 ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK 1‐4 1‐8 3 0 5
6 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI 1‐4 1‐8 3 0 4
6 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 1‐4 1‐8 3 0 4
6 ALMANCA II 11‐15 11‐20 3 0 3
6 FRANSIZCA II 1‐4 1‐9 3 0 3
6 İNGİLİZCE II 1‐6 1‐12 3 0 3
7 AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI 1‐4 1‐8 3 0 5
7 AVRUPA BİRLİĞİ 1‐4 1‐8 3 0 5
7 DİPLOMASİ TARİHİ 1‐4 1‐8 3 0 4
7 TÜRK DIŞ POLİTİKASI I 1‐4 1‐8 3 0 5
7 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI I 1‐4 1‐8 3 0 5
7 ALMANCA III 21‐22 21‐25 3 0 3
7 FRANSIZCA III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 İNGİLİZCE III 1‐3 1‐6 3 0 3
7 TÜRK DİLİ I 1‐4 1‐8 3 0 3
8 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 1‐4 1‐8 3 0 4
8 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 1‐4 1‐8 3 0 5
8 TÜRK DIŞ POLİTİKASI II 1‐4 1‐8 3 0 5
8 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI II 1‐4 1‐8 3 0 5
8 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1‐4 1‐8 3 0 5
8 ALMANCA IV 26‐27 26‐30 3 0 3
8 FRANSIZCA IV 1‐3 1‐6 3 0 3
8 İNGİLİZCE IV 7‐9 7‐12 3 0 3
8 TÜRK DİLİ II 1‐4 1‐8 3 0 3