Bilgilendirme

Bazı derslere ait kitaplar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından basılmadığından / dağıtılmadığından, sitemizde de yer almamaktadır.

SYT201U - BOŞ ZAMAN VE REKREASYON YÖNETİMİ DERS KİTABI